Kontakt TooEasy

OBS: TooEasy blir ett eget aktiebolag och får nytt bankgironummer:
BG 517-7779. Vänligen registrera detta.


Robin Freidlitz

Säljare och marknadsfrågor
Tel: +46 (0) 734 21 95 51
robin@tooeasy.se


Jonas Lindblom

VD, Produkt och utvecklingsfrågor
tel: +46 (0) 734 488 895
jonas.lindblom@asivo.se


Christofer Freidlitz

Ordförande
Tel: +46 (0) 703 134 043
christofer@tooeasy.se


TooEasy AB · Danska vägen 2 · 412 66 GÖTEBORG