Komplett schemaläggning och personalsystem

för alla branscher

Coronapaket. TooEasy försöker hjälpa till på bästa sätt, läs mer ›


Skapa automatiska årscheman, Kom&Gå underlättar för personalansvarig där personalen själva registrerar sina tider, avvikelser och byter pass.

Personalschema

Skapar automatisk optimerade arbetsscheman

Schema »

Nyckeltal

Koll på varje använd timma och krona med nyckeltal

Nyckeltal »

Rapporter för att visa en tydligare bild av verksamheten. Personalkostnad och arbetade timmar jämfört med föregående år.

Rapporter

Utöver existerande, kan du få kundanpassade rapporter

Rapporter »

Masshantering

Administrera massändringar eller tillägg snabbt och enkelt

Masshantering »

Följ försäljningen på varje enskild enhet eller avdelning. Under Budget kan du ställa in värden du vill uppnå och systemet kommer föreslå bemanning för att hjälpa dig nå målen.

Budget

Med TooEasy får du hjälp att följa budget

Budget »

Under Register hanterar du företagets enheter och resurser, du kan registrera anställningsavtal och kompetens för att snabbt kunna anpassa scheman.

Register

Här får du en översikt över personal, avtal m.m.

Register »

Ange planeringsbudget, öppettider, basbehovet, period med extra bemanning, då kontrollerar TooEasy så inga belagda pass strider mot avtal.

Planering

Med TooEasy planerar du enkelt din verksamhet

Planering »

Dashboard, få koll på anställningsavtal, avvikelser, sjukskrivningar, scheman som ska beläggas, dagar planeringen inte följer budget.

Dashboard

Få snabb översikt över budget och försäljning

Dashboard »


Användarträff

Som kund blir du inbjuden till våra användarträffar. Här har du möjlighet att diskutera förbättringar, ta del av kommande nyheter och framför allt nätverka med andra företag i din bransch.

Användare = utveckling

Vi ska utvecklas i en gemensam riktning med våra användare. Ett nära samarbete möjliggör att vi hela tiden kan förbättra vår produkt och underlätta er vardag på bästa möjliga sätt.

Coronapaket

Då vi är fullt medvetna om vilka utmaningar som ställs på alla i dessa tider så försöker vi hjälpa till på bästa sätt.


App för iOS och Android

Med TooEasy’s app får din personalansvarige och dina medarbetare mer tid till daglig drift. Appen är kopplad direkt till TooEasy’s schema där allt uppdateras automatiskt.
TooEasy, var du än befinner dig. Ett online schemasystem för planering och hantering av schema och personal. Allt du behöver är en smartphone för att hantera scheman och anställda.

TooEasy ett bemanningssystem
för alla plattformar

Du har med dig TooEasy vart du än befinner dig. Tjänsten är molnbaserad vilket innebär att du enkelt når den via dator, tablet eller smartphone. Planera personalschema på bussen.

Koppla dina arbetstider till kalendern i din telefon. Godkänn avvikelser i tidrapporteringen på väg till flygplatsen. Så länge du har tillgång till internet når du systemet oavsett var du befinner dig.

Kom&Gå

Kom&Gå riktar sig till den schemalagda personalen. Här kan man logga in på ett pass, byta pass med andra medarbetare eller ange frånvaro. Kom&Gå underlättar administrationen för personalansvarig samtidigt som systemet skapar informativ trygghet för personalen.

Kom&Gå »

TooEasy online schemasystem

Framgången med TooEasy ligger i förmågan att samla och analysera befintlig data. Utifrån dessa beräkningar sparar man ett stort antal timmar som istället kan användas för att bemöta kunden.

Online schemasystem »


Lätt att använda, smidig installation.

Enkelt

TooEasy är enkelt att använda. Installationen består av att fylla systemet med data. Du behöver inte oroa dig för uppdateringar och drift.

Rapporter, nyckeltal, personalkostnad, allt som hjälper till att få en bättre bild av verksamheten.

Lönsamt

Med nyckeltalen får du en snabb överblick över hur verksamheten går. Tidsbesparing för alla anställda. Nyckeltalsstyrning. Optimerade scheman. Integration med lönesystem.

Översikt och hjälp med lön, avtal, kontrakt i ett enda system.

Tryggt

En leverantör. Kundstyrd utveckling
Kontrollerar avtal och kontrakt. Automatisk
överföring till lönesystem. Totalekonomi – vet vad det kostar varje månad.

TooEasy's värdeord »


Kunder får påverka för att göra personal- och schemahanteringssystemet ännu bättre.

Partnerskap

Vår ambition är att ha ett långt och givande samarbete med våra TooEasy-kunder.

Våra anställda kan oerhört mycket om frågor relaterade till schema, personalkostnad, planering.

Kunskap

Vi jobbar mot en enda bransch med en enda produkt.

En leverantör och kontaktperson för hela driften av vårt tidrapporterings- och schemaläggningssystem.

En kontaktyta

Vi driver och ansvarar för hela processen från försäljning, installation, drift till utbildning.

Som kund blir du inbjuden till träffar där du kan påverka systemet och appen.

Exklusiv kundklubb

Du kommer med i samma kundklubb som ett antal av Sveriges främsta kedjor.

Få mer tid över till verksamheten och kunderna, öka försäljning, slipp allt administrativt. TooEasy gör det åt dig.

Vi stödjer Dandelionchild

"För maskrosbarn i Sydafrika" är ett privat initiativ som syftar till att ge de mest utsatta och föräldralösa barnen det stöd de behöver för att kunna prestera i skolan och skapa sig en framtid. I I Sverige jobbar alla ideellt, och i Sydafrika samarbetar vi med Star for Life-organisationen.

Läs mer om Dandelionchild