9 juli, 2019

Våra användare bestämmer!

Våra användare bestämmer!
Som ett led i vår strävan av att ha den bästa lösningen för schema- och personalplanering så genomför vi regelbundna undersökningar av ett oberoende företag där de både på djupet samt med stor bredd dyker ner i användandet av TooEasy. Dels genom att man ”sitter i knät” på ett antal användare och analyserar exakt hur de jobbar i TooEasy, dels genom massförfrågningar via webbformulär. De undersöker hur våra användare uppfattar allt från funktioner i systemet till kunskapsnivå och allmänna tankar kring TooEasy.

För ett år sedan presenterades resultatet av den genomlysning som gjordes vintern 2018 och de 3 punkter som kom stack ut som förbättringspotential var: Mobilappen, Prestanda (hastighet i vissa funktioner) samt användarvänlighet (små smarta förbättringar och funktioner).
Nya version 5.0 som presenterades på användarträffen den 12 juni innehöll allt detta.

En helt ny mobilapp presenterades med ny design, ny teknik samt en del nya, smarta funktioner. Se film om nya mobilappen här.

Enormt mycket utvecklingstid har lagts på prestanda. När vi väl började ta tag i detta så kom vi bara djupare och djupare ner i kod och funktioner. Så detta är den enskilt absolut största insats vi gjort under det år som gått sedan förra versionen. Vi ser fantastiska resultat och det känns som en helt ny produkt. Ungefär som att byta från en hyfsat ny Volvo till en trimmad Mustang. Men vi ser även att det finns mer att göra, så målet är en blixtsnabb Ferrari!

Vad gäller användarvänlighet och smarthet så presenterades ett helt gäng med nya smarta små funktioner som alla har som syfte att underlätta det dagliga arbetet för schemaläggaren.

Så nu väntar vi ivrigt på att alla ni kära kunder ska komma igång med nya versionen så att vi sedan kan göra en ny undersökning och då få bekräftat att ni är nöjda med de nyheter som finns i version 5.