2 april, 2017

TooEasy blir ett eget aktiebolag

Vi vill informera om förändringar vi avser att göra från och med 1 januari 2017.

Som ett led i att renodla Asivokoncernens produkter, tjänster och personella resurser kommer vi därför att från och med den ovan nämnda tidpunkten överföra samtliga avtal som avser programvaran TooEasy till dotterbolaget TooEasy AB. Detta betyder att dotterbolaget övertar samtliga skyldigheter och rättigheter avseende denna programvara.

För Dig som kund innebär det inga andra förändringar än att fakturan kommer från TooEasy AB och skall betalas till ett nytt BG 517-7779. Vänligen registrera detta.

Har Du några frågor kan Du tala med Christofer Freidlitz (070-313 40 43) eller Jonas Lindblom (073-448 88 95).