2 april, 2019

TooEasy Användarträff Butikskedjor 2019!

Datum: Onsdag den 12 juni · Plats: Berg 211, Göteborg · Tid: 10:00 – 20:00 (Fika serveras från kl. 09.00)

Äntligen är det dags för årets TooEasy-träff !
I år satsar vi stort och utökar programmet. Så här kommer dagen se ut:

09:00 Kaff e, fralla
10:00 Programmet drar igång
12:00 Lunch serverad av Burrito Bros via Foodtruck
13.00 Mer arbete…
16:30 Mingel med bubbel och livemusik på scenen
18:00 Middag serverad av Thörnströms kök
20:00-22:00 Fortsatt samkväm i trevligt sällskap


I år kommer vi att vara i en fantastisk lokal hela dagen, och där fortsätter vi även middagen på kvällen. Då vi verkligen vill att alla stannar kvar någon timme efter ”arbetsdagens slut” så lockar vi i år med middag/buff é som levereras av en av Göteborgs i särklass bästa restauranger, Thörnströms kök.

Lokalen är ett bergrum i Gamlestaden, som sprängdes ut under andra världskriget och användes som skyddsrum för befolkningen i Gamlestaden. Nu är det en av Göteborgs mer spektakulära festlokaler.

Vi fortsätter med vårt koncept från förra året, och går igenom en del nya funktioner som blir tillgängliga framåt hösten, men lägger även fokus på de saker som utvecklats sedan sist och som redan nu fi nns tillgängliga. Allt enligt de önskemål och kommentarer som kommit in.

För att säkra upp att vi fortsatt har världens bästa schemasystem kommer vi även i år avsätta tid för att gå igenom refl ektioner från året som gått samt tankar och önskemål inför framtiden. Inbjudan vänder sig i första hand till 1 person per företag. Men då vi gärna ser att fl er butikschefer är med på våra användarträff ar, så utökar vi till 2 personer per företag om den ena personen är just butikschef. Givetvis är fl er personer per företag välkomna i mån av plats. Vid anmälan, vänligen ange i så fall vem som ska stå som reserv. Precis som tidigare år så delar vi ut dessa platser när vi fått in alla anmälningar.

Vänligen meddela så snart som möjligt, men senast den 12 maj, om ni har möjlighet att deltaga. Skicka in namn, roll i företaget, epost samt mobilnummer vid anmälan. Då det serveras mat och tilltugg under hela dagen är det viktigt att vi får reda på eventuella allergier i samband med anmälan. Dagen är kostnadsfri för våra kunder, men eftersom vi i år satsar extra mycket så är anmälan bindande. Vid återbud inom två veckor från träff ens datum så debiteras därför 1000 kr.

OBS! Om ni själva inte kan delta, vänligen skicka inbjudan vidare till någon annan inom er kedja, så att så många kunder som möjligt blir representerade.

Hoppas på att få träff a dig inom kort!
Vännerna på Asivo