9 juli, 2019

Partiell frånvaro

Partiell frånvaro
En av de enskilt mest önskade funktionerna som framkommit från våra användare är att på ett smidigt sätt kunna hantera deltidsfrånvaro, eller partiell frånvaro som det kallas. Tidigare har TooEasy hanterat deltidsfrånvaro under en period med angiven frånvaro av 25, 50 eller 75% frånvaro. Nu har vi utvecklat en smidig funktion för att kunna lägga ut vilken typ av deltidsfrånvaro som helst, under vilken period som helst. Med hänsyn tagen till när det passar bäst att vara frånvarande, dag för dag.