9 juli, 2019

Nyckeltal

Nyckeltal
Under rådande situation då det för många är lite kärva tider blir det mer och mer viktigt att ha koll och följa sina nyckeltal. Därav lades det en del tid på detta under användarträffen. Hur man följer och nyttjar sina nyckeltal samt hur man konkret använder den informationen för att göra ett smartare och mer optimerat schema. Extremt stora resultatförbättringar finns att hämta här.
Av denna orsak är det viktigt att alla kommer igång med integration av försäljningsutfall, betalandes kunder, besökandes kunder m.m. så alla kan nyttja möjligheterna med TooEasy’s nyckeltal.

Vi har också tagit till oss bollen att fortsätta driva detta med fler och smartare nyckeltal, i syfte att förbättra planeringen. Vi hoppas på att få igång första kunden med nyckeltal som uppdateras i stort sett i realtid. Allt för att kunna driva och optimera försäljning och optimering.