Schemaplanering, personalhantering, lön, in- och utstämpling, app med schema, allt i ett från TooEasy.

Vår historia är en tidsresa

vi gjort tillsammans med våra kunder

Vill du få en överblick över vad som har hänt under TooEasys historia? Längs en tidslinje tar vi med dig med på en tidsresa från 2003 fram till idag. För oss som varit med från start har det varit en fantastiskt spännande resa under drygt sjutton år. Det som en gång började med att Christer Freidlitz och Jonas Lindblom arbetade sida vid sida i en mindre konsultrörelse, har under årens lopp utvecklats till ett lagom snabbväxande TooEasy AB som har en mycket stark position inom marknadssegmentet schemaplanering, personalhantering och tidrapportering.

TooEasy har utvecklats till en tjänst som är unik i sin enkelhet och användarvänlighet, och unik är också vår företagskultur.

I själva kärnan av vårt DNA ligger en passion för att ständigt flytta fram gränserna för hur TooEasy kan förenkla vardagen för våra kunder, och att alltid göra det i nära samarbete med våra kunder. Samarbetet är så tätt och nära att vi brukar se oss som en stor familj med en mycket stark gemenskap. Detta har varit en del av vår företagskultur ända sedan TooEasy lanserades, och kommer att fortsätta vara det under många år framöver. Det är en del av vårt arv, och vi vill dela det med er genom att ge er insikt i hur vi utvecklats. Vi gör det med en tidslinje som berättar om våra viktigaste ögonblick. Ögonblick som tillsammans har format TooEasys själ och vårt synsätt på enkelhet, nära och långsiktiga kundrelationer, stabil tillväxt och viljan att ständigt utveckla och vässa vårt erbjudande.Schemaplanering, personalhantering, lön, in- och utstämpling, app med schema, allt i ett från TooEasy.

Följ vår Tidslinje fram till dagens TooEasy

Här är några av de milstolpar som gjort TooEasy AB till det vi är idag. Och TooEasy till en mycket efterfrågad tjänst för schemaplanering, personalhantering och tidrapportering.

2003

Asivo Solution AB startades som ett mindre konsultbolag av Jonas och 2 andra kolleger, med inriktning på kundunik utveckling med nära anknytning till ett par existerande affärssystem. Med tiden ökade efterfrågan på lösningar som låg utanför vad marknadens system kunde erbjuda. Uppdragen blev allt fler, större och mer komplexa.

2006

På ett slott i Frankrike träffades Christofer och Jonas under ett utvecklingsevent. En gemensam vision växte fram för vad man ville uppnå i kundernas utvecklingsprojekt och de bestämde sig för en gemensam satsning inom Asivo Solutions.

Lösningarna skulle växa fram genom ett nära samarbete med kunderna. De skulle vara enkla och användarvänliga även om funktionerna vara avancerade. ”Enkelhet för våra användare” blev den ledstjärna som lyste stark då och som strålat ännu starkare sedan dess.

2008

Detta år händer det som lägger grunden till dagens TooEasy. Nilson Group, som med flera hundra butiker är Skandinaviens ledande skokoncern, hittade inte något schema- och planeringssystem på marknaden som motsvarade koncernens krav. Christofer och Jonas, vars företag vuxit med ett par medarbetare, fick i uppdrag att utveckla en ett kundunikt system. Med enkelhet som ledstjärna startade utvecklingsarbetet.

2009

Ett år senare var den första versionen av Nilson Groups schema- och planeringssystem klart. För Christofer och Jonas hade arbetet lett till att fyra grundkrav mejslats ut för vad som skulle känneteckna ett schema-, personal- och tidrapporteringssystem. 1. Enkelhet! Enkelt att använda och enkelt för personalansvariga att få ett tryggt grepp på allt från kontrakt till avtal och regler. 2. Full koll på 5 minuter! Det ska vara så enkelt att exempelvis en butikschef bara ska behöva lägga 5 minuter per dag för att ha full koll på all schemaläggning inklusive lönerapportering. 3. Lönsamhet! Ska frigöra tid för försäljning och ökad lönsamhet. 4. Styrning med nyckeltal! Ett av Nilson Groups viktigaste krav var att alla koncernen butiker skulle kunna styras och schemaläggas med utgångspunkt från nyckeltal.

2011

Åren 2010 och 2011 togs stora steg i vidareutvecklingen av den lösning som skulle få namnet TooEasy lite längre fram. Två nya och stora kunder tillkom. Iduna som äger kedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrechts Gul samt optikkedjan Synsam med närmare 500 butiker. Under 2011 fattades sedan ett viktigt beslut som skulle komma att bana väg för en spännande framtidsresa som gick allt snabbare. Beslutet var att bygga om lösningen till en standardprodukt, och att företaget skulle vara helt inriktad på en affärsmodell med licensintäkter utan att ha någon omfattande konsultrörelse. Den nya strategiska inriktningen ledde till att ett tufft år följde, men en stark övertygelse om att vägvalet var rätt gjorde att många hinder på vägen röjdes undan. Vi har alltid varit envisa och målmedvetna på TooEasy! Det är också en del av vårt DNA och ett kitt som håller oss samman och driver oss framåt.

2012

I slutet av 2012 var en stor del av byggnationen klar. En standardprodukt fanns framme och vi beslutade att döpa den till TooEasy. Marknadstempot kunde drivas upp då TooEasy erbjöds till både små och stora företag som en standardtjänst med snabb och kostnadseffektiv implementation. TooEasy fick också nya medarbetare i form av systemvetare, programmerare och supportpersonal. Våra kunder blev allt fler och under ett par år valde till exempel Akademibokhandeln, Hööks Hästsport, Indiska, L Lindeberg, Life och Tiger of Sweden att förenkla butikernas rutiner med TooEasy.

Våren 2013 går flyttlasset till det vackra hus på Danska Vägen i Gårda där vi fortfararande finns kvar. Husets speciella miljö inspirerar, engagerar och stärker vår gemenskap både internt och med kunderna. Familjekänslan som är så viktig för oss fick en ny dimension!

2014

Detta år når vi nästa stora milstolpe. I konkurrens med samtliga system på marknaden vinner TooEasy Systembolagets upphandling av ett nytt schemasystem. Avgörande för Systembolagets val var enkelheten hos TooEasy och vår vilja att hantera önskemål om viss vidareutveckling och kundanpassningar. Även en standardprodukt måste vara flexibel och samarbetet med Systembolaget har under årens lopp förstärkts och fördjupats.

Systembolagets duktiga medarbetare är starkt engagerade i utvecklingsfrågor och projekt där resultatet kommer alla TooEasy-kunder tillgodo. Vi gör prioriteringar tillsammans med Systembolaget och alla övriga kunder som medverkar på våra årliga användarträffar. Dessa fungerar som en positiv injektion till den ständiga utvecklingen av TooEasy som ledde fram till att vi under 2015 kunde lansera en mobilapplikation. Denna är sedan dess en helt naturlig del i samtliga kunders arbetssätt och vardag. Något som redan var enkelt hade blivit ännu enklare!

2018

Marknadsryktet om TooEasys enkelhet och fördelar sprider sig som ringar på vattnet och inom ett par år når vi den magiska milstolpen 100 butikskedjor. Strömmen av nya kunder är intensiv och för Christofer, Jonas och övriga medarbetare på TooEasy växer samtidigt en bild av hur TooEasy ska kunna möta nya marknadsutmaningar och kundbehov. Den snabbt växande e-handeln ställer nya krav samtidigt som många befintliga kunder ser en möjlighet att med TooEasy förenkla rutinerna även inom distribution, lager och kontor. Vidareutvecklingsprojekt för att hantera bl a regler för Union och Parthandelsavtal startade upp och slutfördes. Elektronisk signering var också en av nyheterna i tjänsten.

TooEasy blev nu en ännu bredare tjänst och i huset på Danska Vägen ritades en framtidskarta upp för hur TooEasy skulle kunna nå ut som tjänst till helt nya branscher. Samtidigt engagerade vi under året våra kunder ännu hårdare i utvecklingsarbetet genom att bilda ett Produktråd där en handfull kunder deltar. Rådet arbetar brett och täcker in systemutvecklingsfrågor men också vilket stöd användare behöver för att deras vardag ska bli enklare. Ett av resultaten är utbildningsfilmer som beskriver olika arbetsmoment i TooEasy.

2019

”TooEasy ska vara en tjänst för alla branscher!”, sammanfattar det mål som sattes upp i slutet av 2018 och redan 2019 fick vi våra första kunder inom hotell- och restaurangbranschen. 2019 blir ett intensivt år där TooEasys mobilapp får en ny design, små smarta förbättringar och funktioner ökar användarvänligheten för schemaläggare ytterligare och ett stort arbete läggs på att trimma prestandan i vissa funktioner. Resultatet blev imponerande och för många kändes TooEasy som en ny produkt. Från en hyfsat snabb Volvo till en trimmad Mustang, var det någon som sa. Vi ska fortsätta att trimma men vi var glada och stolta att presentera allt det nya i TooEasy version 5.0 på sommarens stora användarträff.

2020

Nu har TooEasy AB vuxit till ett företag med 13 medarbetare. Vi delar alla en vision för hur TooEasy ska fortsätta att utvecklas som tjänst, och för hur vi ska utvecklas som företag. TooEasy kommer aldrig att bli ett företag som pratar vitt och brett om vilda expansionsplaner i Sverige eller internationellt. Vi ska fortsätta att växa i lagom takt och helt självfinansierat tillsammans med gamla och nya kunder. Vår stabilitet ger oss handlingsfrihet och ett viktigt oberoende som gör att vi själva bestämmer i vilken riktning vi ska utvecklas.

Vi har nyligen tagit steget in i nya branscher. Vi gör det försiktigt och inte innan vi har en komplett tjänst för en viss bransch. Så har vi alltid jobbat, och så kommer vi att jobba även framöver. För våra kunder är det en trygghet att veta att den lösning vi presenterar är helt färdig, och att vi på TooEasy har byggt upp all den branschkompetens som krävs för att vi ska kunna ge ett starkt kund- och användarstöd.

Våra nya kunder i nya branscher ska känna sig lika välkomna in i vår familj på samma sätt som de första kunderna som för cirka tio år sedan valde TooEasy för sin schemaplanering, personalhantering och tidrapportering. Gemenskapen har vuxit sig stark under årens lopp och vi är stolta och tacksamma över det långsiktiga förtroende våra kunder ger oss, och den vilja de visar att medverka i vidareutvecklingen av TooEasy som tjänst. Vi ser det som ett starkt bevis för att TooEasy skapar viktiga och stora mervärden hos våra kunder.

När vi om några år förlänger vår Tidslinje har vi helt säkert vuxit som företag. Vi har fått fler medarbetare, fler kunder och nya branscher har tillkommit. Det är en tidsresa vi ser fram emot och den kommer vi också att berätta om på olika sätt!