19 april, 2017

JOY

Den största besparingen är att jag schemalägger vår personal mer effektivt och efter det verkliga behovet. Det blir mindre ’onödiga’ timmar som arbetas. App:en är ett fantastiskt bra verktyg! Lätt för alla att se sina scheman och speciellt bra om man jobbar i flera butiker.

Andersson, Butikschef