12 april, 2017

Hööks

Tack vare TooEasy har vi kunnat minimera onödigt bemannade timmar. Vi har skapat en annan medvetenhet om personalekonomi i butikerna och våra butikschefer har fått mer insikt i lagar och regler när scheman läggs.

Pernilla Carlsson, Human Resources