Ett online schemaplanerings- och personalhanteringssystem.

Enkelt

För oss är tillgängligheten i systemet något vi hela tiden jobbar vidare med. Som användare ska du enkelt kunna hantera din personal, samtidigt ska du kunna lita på att informationen finns där när du behöver den.

Vi har tänkt igenom hela kedjan. En enkel installation är klar på en dag och du behöver inte något mer än en webbläsare för att kunna ha tillgång. Det är enkelt.

Spara tid, låt TooEasy underlätta och ge dig tid till butiken och kunderna.

Lönsamt

Med TooEasy kan du lägga mer tid på försäljning och desto mindre på schemaplanering, närvarohantering och hantering av avvikelser.

Tack vare att TooEasy är så integrerat med övriga system kan du verkligen optimera bemanningen för att optimera förtjänsten.

Du når systemet via webbläsaren, så allt du behöver är internet.

Tryggt

Du kan känna dig trygg med TooEasy och du behöver inte oroa dig för serverhaveri då det enda du behöver är tillgång till internet och en dator eller smartphone för att nå din data. Vi jobbar långsiktigt med våra kunder och som medlem i vår familj är du välkommen på våra användarträffar. Där byter vi erfarenheter och diskuterar förbättringar och här får du möjligheten att bidra till systemets utveckling.

Du behöver inte heller oroa dig för att skapa ohållbara eller ibland till och med olagliga scheman, då systemet håller ordning på arbetstidsregler och olika anställningsavtal som exempelvis ALVA, vikariat och provanställning.

Partnerskap

Vår ambition är att ha ett långt och givande samarbete med våra TooEasy-kunder. Vi har en absolut nolltolerans mot att mista en kund pga. missnöje med TooEasy eller oss som leverantör.

Kunskap

Vi jobbar mot en enda bransch med en enda produkt. Detta innebär att våra anställda kan oerhört mycket om de frågor som uppkommer kring schemaläggning, personalplanering, personalkostnad och affärsmannaskap.

En kontaktyta

Asivo driver och ansvarar för hela processen från försäljning, installation, drift till utbildning och support. Det finns en kontaktperson från Asivo mot våra kunder i alla frågor från första kontakten tills systemet är i skarp drift.

Exklusiv kundklubb

Som användare av TooEasy kommer du automatiskt med i samma kundklubb som ett antal av Sveriges främsta butikskedjor. Bra för benchmarking och erfarenhetsutbyte på användarträffar m.m.

Kunderna får vara med och tycka till och bestämma, för att få världens smidigaste schemaplaneringssystem.

Kundstyrd utveckling


För att TooEasy kontinuerligt ska vara världens bästa schema- och bemanningssystem för detaljhandeln vill vi att kunderna ska vara med och bestämma hur produkten ska fungera. Detta gör vi genom att varje år stämma av med alla våra kunder vilka önskemål om funktioner och lösningar som finns. Sedan planerar vi vår utveckling utefter detta. En ny version varje år garanterar en ständig förbättring och funktioner i världsklass.

Vill du veta mera?

Kontakta oss så berättar vi mer
om TooEasy och vad systemet kan göra för dig.
Boka en genomgång med oss