13 mars, 2018

Elektronisk signering

Nu finns elektronisk signering i TooEasy. Signeringen är kopplad till anställdas kontrakt vid en nyanställning eller nytt kontrakt på en befintlig anställd.

Utöver den självklara fördelen med miljöaspekten på detta finns ett antal ytterligare fördelar med att använda elektronisk signering. Dels friheten av att inte vara bunden till kontoret med skrivare och skanner, du kan nu signera anställdas kontrakt vart du än befinner dig. Dels tidsaspekten, dvs många gånger är det bråttom värre. Behovet av ett juridiskt giltigt kontrakt för att anställd ska kunna börja jobba är högt, och här sparar du nu massor av värdefull tid genom att du slipper skicka ett fysiskt kontrakt till anställd samt till huvudkontoret. Löneavdelningen eller HR får ett mail med samma information i samma stund som anställd signerar sitt kontrakt elektroniskt.
Dessutom sparar man även in porto för alla skickade kontrakt.