13 maj, 2020

Coronapaket

Då vi är fullt medvetna om vilka utmaningar som ställs på alla i dessa tider så försöker vi hjälpa till på bästa sätt.

Nedan är en sammanställning över åtgärder som finns och som är på väg. förhoppningsvis underlättar det ert arbete med rapportering och planering av korttidspermitteringar m.m.

Vi är även medvetna om att mycket är oklart kring hanteringen samt att det pågår diskussioner kring lösningar, återrapportering och en massa annat. Det kommer säkert nya instruktioner. I den mån det gör, så kommer vi på TE att försöka bemöta dessa på bästa tänkbara sätt. Utifrån den information som finns tillgänglig i dagsläget så har vi förberett nedan åtgärder.

  • Timkoder för Korttidspermittering (KP) med eller utan OB – finns sedan en tid och används redan av de flesta.
  • Rapport – Veckoschema där man nu kan välja att bara visa arbetad tid. Dvs. all KP tid rensas så anställd ser start- och sluttid för arbetad tid.
  • Rapport – ny rapport som visar frånvaro per timkod per anställd över en viss tidsperiod. Kan beställas till ett fast pris på 2.500 kr.
  • Rapport/lönefil – beräkning av snitt ob. Man kan ange vilka löneperioder som ska ligga till grund för beräkningen. Utbetalda ob minuter summeras och presenteras som X antal 100% ob minuter. Antal arbetade timmar summeras och ob-minuterna divideras med antal arbetade timmar så vi får fram ett snitt på X antal ob minuter per arbetad timme. Antal arbetade timmar (inkl. KP timmar) i löneperioden * antal snitt-ob-minuter = beräknat ob-tillägg i löneperioden. Här är inte rapporten klar men kommer inom närmsta dagarna. Är det någon som akut måste få fram snitt-ob nu så kontakta supporten. Ambitionen är även att vi ska (i de lönesystem som hanterar detta) skapa upp raden med beräknade ob-minuter samt ta bort alla andra ob-rader så detta går automatiskt in i lönesystemet.
  • Rapport – summering av olika typer av frånvaro i relation till total tid. Dvs en rapport som är till för återrapporteringen till Tillväxtverket. Där man då kan välja att se sjuk, VAB och KP t.ex. för att få en total procentuell frånvaro. Så man då kan se hur mkt som är permitterad tid och kan återrapportera mot sökt permitteringsgrad.

Alla lösningar utom rapporten ” frånvaro per timkod per anställd”
ingår i er licensavgift och är därmed utan extra kostnad.

Tillsammans ser vi till att göra det bästa utav situationen.