Komplett schemasystem

för alla typer av butiker

TooEasy är ett modernt schemasystem för att skapa och administrera personalscheman för anställda i butiken. Med inläst data som underlag lägger schemasystemet ut årsscheman för alla anställda baserat på när det behövs personal utifrån försäljningsbehov. Allt för att nå så hög omsättning per arbetad timma som möjligt.
Schema

Schemafunktioner

Här skapar du automatiskt årsscheman. Det görs genom att systemet kontrollerar alla lagar och regler och avtal så att allt stämmer. Vi erbjuder även en Kom&Gå hantering. Det underlättar för BC då de anställda själva registrerar sina tider, avvikelser och byter pass. SMS-tjänsten är väldigt uppskattad och påminner om, samt uppmärksammar användaren om förandringar i schemat.

Lista över funktioner:
• All avvikelserapportering
• Långtidsfrånvaro
• Deltidsfrånvaro
• Ersätta person
• Skapa kontakt
• ALVA (allmän visstid)
• Belägga tompass
• Rulla ut ny person
• Godkänna tider
• Mertid och Övertid
• Kompensationstid
• Aktiviteter
• Kompetenshantering

Rapport

Rapporter

Med rätt rapporter är det enklare att styra verksamheten. Vi arbetar hela tiden med att kunna ge dig den bild du måste få över verksamheten. Saknar du något så kan vi skapa en anpassad rapport för din verksamhet.

Lista över funktioner:
• Veckoschema 4 veckorsschema
• Verkligt utfall
• Avvikelserapport
• Årsschema
• Attestlista
• Sammanställning
• Kom&GåLåt den anställde ta ett större ansvar.
Med Kom&Gå gör vi vardagen enklare för butikschefen.

Budget

Hantera budget för varje enskild butik eller avdelning

TooEasy ger dig möjlighet att följa försäljningen på varje enskild butik eller avdelning. Här ställer du in de värden du vill uppnå och systemet kommer föreslå bemanning för att nå målen.

Budgeten består av:
• Budgeterad omsättning
• Budgeterade timmar
• Försäljning per timma
• Personalkostnad per timma
• Aktivitetstimmar
• Aktivitetsbudget

Register

Framgången med TooEasy bygger på hur vi hanterar information

Under register hanterar du företagets butiker och resurser. Här registrerar du personalens kontrakt och kompetens för att snabbt kunna anpassa dina sheman vid behov. Det är vårt sätt att hantera informationen i registret som gör TooEasy användarvänligt och enkelt.

Lista över funktioner:
• Butik
• Personal
• Kontrakt
• Avtal
• Timkoder
• Fsg, statistik
• Planerade timmar
• Utfallstimmar
• Budget timmar
• Användare
• Roller
m.m.

Planering

Med TooEasy får du automatiskt en plan för året

Då du skall göra din årsplannering guidar TooEasy dig genom några enkla steg. Du väljer vilken budget planeringen gäller. Vidare får du ange öppettider och avvikande öppettider under året. Du kommer få möjlighet att kräva specialbemanning för varje pass. Systemet kontrollerar automatiskt behovet mot din personals kontrakt och ser till att det blir en korrekt fördelning.

Lista över stegen:
• Välj budget
• Öppettider
• Andra Öppettider
• Min/Max bemanning
• Kontrakt
• Kontrollera behov
• Mallvecka
• Utrullning
• Planeringsschema
• Användare
• Roller

Dashboard

Din hjälp i vardagen

Då dagarna är fyllda med 1000 saker som ska göras och kommas ihåg och det är lätt att glömma av både viktiga och mindre viktiga saker, kommer nu TooEasy att hjälpa till med att hålla koll på de mer viktiga uppgifterna.

Främst de som rör anställda och planeringen av deras tider. Så har du tex en provanställning som lider mot sitt slut, en sjukperiod som börjar rasa iväg i dagar, 2 anställda som vill byta pass, obelagda schemapass som ska beläggas eller tas bort eller bara några dagar där planeringen inte följer lagda budgetar eller behov, kommer nu TooEasy att tala om detta för dig.

Rapport

TooEasy håller reda
på avtal och regler

Nya regler och avtal sätter många gånger käppar i hjulen eller skapar extra arbetsuppgifter för anställda inom detaljhandeln. Som tur är finns TooEasy som håller reda på de mest omständliga och krävande reglerna. Som den nya hanteringen av Allmän visstidsanställda. Använder man TooEasy för sin schemaläggning räcker det med att koncentrera sig på vem som ska jobba när. Efter detta tar TooEasy över och ser till att både kontrakt och de olika saldona skapas upp på rätt sätt.
Kom&Gå

Tider och saldo blir rätt

För alla som jobbar oregelbundna tider, både vad gäller start- och sluttider samt olika dagar är det skönt att kunna lita på att TooEasy håller koll på att alla tider och saldon blir rätt. Oavsett om anställd har komptid, flextid, övertid, mertid eller någonting annat så har TooEasy alltid koll. Krävs bara att man loggar in när man kommer till jobbet och ut när man går hem.

Har anställd schemapass i olika butiker under samma dag eller jobbar sena timmar över midnatt så är inte detta heller några hinder för att TooEasy ska ha full koll.

Underlätta vardagen med TooEasy’s app


Med TooEasy’s app får din butikchef och dina medarbetare mer tid till daglig drift. Appen är kopplad direkt till TooEasy’s schema där allt uppdateras automatiskt.


Läs om TooEasy's app »

Vill du veta mera?

Kontakta oss så berättar vi mer
om TooEasy och vad systemet kan göra för dig.
Boka en genomgång med oss