Schemaplanering, personalhantering, lön, in- och utstämpling, app med schema, allt i ett från TooEasy.

Komplett schemasystem

för alla typer av butiker

TooEasy är en modern tjänst för schemaplanering, personalhantering och tidrapportering för butiksanställda. Med inläst data som underlag lägger schemasystemet ut årscheman för era anställda baserat på när det behövs personal utifrån försäljningsbehov. Allt för att nå så mycket försäljning per arbetad timme som möjligt.
Systemet kontrollerar anställningsavtal, kontrakt, regler för att du ska spara tid. Schema

Schemafunktioner

Här skapar du automatiskt årsscheman. Det görs genom att bemanningssystemet kontrollerar alla lagar och regler så att alla avtal stämmer. Vi erbjuder även Kom&Gå-hantering som underlättar för butikschefen då de anställda själva gör sin tidsrapportering, registrerar avvikelser och byter pass. I mobilappen, som är väldigt uppskattad, får personalen notiser om förändringar i sina scheman.

Lista över funktioner:
• All avvikelserapportering
• Långtidsfrånvaro
• Deltidsfrånvaro
• Ersätta person
• Skapa kontakt
• ALVA (allmän visstid)
• Belägga tompass
• Rulla ut ny person
• Godkänna tider
• Mertid och Övertid
• Kompensationstid
• Aktiviteter
• Kompetenshantering

Personalen kan själva registrera tider, avvikelser och byta pass i mobilappen.
Nycketal, försäljning per arbetad timme, personalkostnad, rapporter för att ge dig en bättre översikt. Rapport

Rapporter

Med rätt rapporter är det enklare att styra verksamheten. Vi arbetar hela tiden med att kunna ge dig den bild du måste få över verksamheten. Saknar du något så kan vi skapa en anpassad rapport för din verksamhet.

Lista över funktioner:
• Veckoschema 4 veckorsschema
• Verkligt utfall
• Avvikelserapport
• Årsschema
• Attestlista
• Sammanställning
• Kom&Gå

App i smartphone som ger notiser om förändringar i schemat, låter dig planera, hantera scheman och avvikelser.

Låt den anställde ta ett större ansvar.
Med tidssystemet Kom&Gå gör vi vardagen enklare för butikschefen.

Fyll i mål som systemet hjälper dig uppnå via förslag av bemanning av personal. Budget

Hantera budget för varje enskild butik eller avdelning

TooEasy ger dig möjlighet att följa försäljningen på varje enskild butik eller avdelning, få full koll på din personalkostnad och omsättning. Här ställer du in de värden du vill uppnå och systemet kommer föreslå bemanning för att nå målen.

Budgeten består av:
• Budgeterad omsättning
• Budgeterade timmar
• Försäljning per timma
• Personalkostnad per timma
• Aktivitetstimmar
• Aktivitetsbudget

Hantera anställningsavtal, registrera kompetens för att anpassa din schemahantering. Register

Framgången med TooEasy bygger på hur vi hanterar information

Under Register hanterar du företagets butiker och resurser. Här registrerar du anställningsavtal och kompetens för att snabbt kunna anpassa din schemahantering. Det är vårt sätt att hantera informationen i registret som gör TooEasy användarvänligt och enkelt.

Lista över funktioner:
• Butik
• Personal
• Anställningsavtal
• Kollektivavtal
• Timkoder
• Fsg, statistik
• Planerade timmar
• Utfallstimmar
• Budget timmar
• Användare
• Roller
m.m.

Planera scheman, bemanning och börja din schemaläggning med att spara tid. Planering

Med TooEasy får du automatiskt en plan för året

När du ska göra planering inför året guidar TooEasy dig genom några enkla steg. Du väljer planeringsbudget, vidare får du ange öppettider och sådant som avviker under året. Sedan kommer du få möjlighet att ange basbehovet i form av schemapass, vilka veckor som behöver extra bemanning eller utökat behov och efter det kontrollerar TooEasy automatiskt så inga belagda pass strider mot personalens kontrakt eller avtal.

Lista över stegen:
• Välj budget
• Öppettider
• Avvikande öppettider
• Bemanningsplanering
• Anställningsavtal
• Kontrollera behov
• Mallvecka
• Utrullning
• Planeringsschema
• Användare
• Roller

Kom&GÅ, app du når schema, registrerar tider och hanterar det mesta.
Dashboard

Din hjälp i vardagen

Då dagarna är fyllda med 1000 saker som ska göras och kommas ihåg och det är lätt att glömma av både viktiga och mindre viktiga saker, kommer nu TooEasy att hjälpa till med att hålla koll på de mer viktiga uppgifterna.

Har du till exempel en provanställning som lider mot sitt slut, en sjukperiod som börjar rasa iväg i dagar, två anställda som vill byta pass, obelagda scheman som ska beläggas eller tas bort, eller kanske bara några dagar där planeringen inte följer lagda budgetar eller behov, kommer TooEasy att tala om detta för dig.

Med TooEasy, koncentrera dig bara på vem som jobbar när. Systemet planerar och föreslår personal. Rapport

TooEasy's HR-system håller reda på avtal och regler

Nya arbetstidsregler, kollektiv- eller anställningsavtal sätter många gånger käppar i hjulet och skapar extra arbetsuppgifter för anställda inom detaljhandeln. Som tur är finns TooEasy som håller reda på de mest omständiga och krävande reglerna. Som till exempel den nya hanteringen av ALVA (Allmän visstidsanställning). Använder man TooEasy för sin schemaläggning räcker det med att koncentrera sig på vem som ska jobba när. Efter det tar TooEasy över och ser till att både avtal och de olika saldona skapas upp på rätt sätt.
Smidigt även om du jobbar oregelbundna tider, har pass i olika butiker samma dag. TooEasy håller koll åt dig.
Kom&Gå

Tidssystem - så allt blir rätt

För alla som jobbar oregelbundna tider, både vad gäller start- och sluttider samt olika dagar är det skönt att kunna lita på att TooEasy som arbetstidssystem håller koll på att alla tider och saldon blir rätt. Oavsett om anställd har komptid, flextid, övertid, mertid eller någonting annat så har TooEasy alltid koll. Krävs bara att man loggar in när man kommer till jobbet och ut när man går hem.

Har anställd schemapass i olika butiker under samma dag eller jobbar sena timmar över midnatt så är inte detta heller några hinder för att tidssystemet ska ha full koll.

Underlätta vardagen med TooEasy’s app


Med TooEasy's app får din butikschef och dina medarbetare mer tid till att ta hand om kunder och butiken. Appen är kopplad direkt till TooEasy’s personalschema där allt uppdateras automatiskt.


Läs om TooEasy's app »

Vill du veta mera?

Kontakta oss så berättar vi mer
om TooEasy och vad systemet kan göra för dig.
Boka en genomgång med oss