Enkelt

För oss är tillgängligheten i systemet något vi hela tiden jobbar vidare med. Som användare skall du enkelt kunna hantera din personal. samtidigt skall du kunna lita på att informationen finns där när du behöver den.

Vi har tänkt igenom hela kedjan. En enkel installation är klar på en dag och du behöver inte något mer än en webbläsare för att kunna ha tillgång. Det är enkelt.

Lönsamt

Det är svårt att beräkna exakt vad du sparar på TooEasy. Men vi vet att BC kan ägna åtskilliga fler timmar till försäljning när de med TooEasy enkelt hanterar avvikelser, dag-,månad- och årsscheman.

Tack vare den djupa integrationen med övriga system optimerar du bemanningen för att optimera förtjänsten.

Tryggt

Du kan känna dig trygg med TooEasy. Du behöver inte oroa dig för serverhaveri då det enda du behöver är en IP-adress för att nå din data. Vi jobbar långsiktigt med våra kunder. Som medlem i vår familj är du välkommen på våra användarträffar. Där byter vi erfarenheter och diskuterar förbättringar, här får du möjlighet att bidra till systemets utveckling.

Du behöver inte oroa dig för att skapa ohållbara och ibland till och med olagliga scheman. Vi håller ordning på arbetstider och avtal under hela processen. Systemet hjälper dig till och med att hålla koll på olika anställningsformer såsom ALVA, Vikariat, Provanställning m.m.

Partnerskap

Vår ambition är att ha ett långt och givande samarbete med våra TooEasy-kunder. Vi har en absolut nolltolerans mot att mista en kund pga. missnöje med TooEasy eller oss som leverantör.

Kunskap

Vi jobbar mot en enda bransch med en enda produkt. Detta innebär att Asivo-anställd som möter kund kan oerhört mycket om de frågor som uppkommer kring schemaläggning, personalplanering, lönsamhetsstyrning och affärsmannaskap.

En kontaktyta

Asivo driver och ansvarar för hela processen från försäljning, installation, drift till utbildning och support. Det finns en kontaktperson från Asivo mot våra kunder i alla frågor från första kontakten tills systemet är i skarp drift.

Exklusiv kundklubb

Som användare av TooEasy kommer du automatiskt med i samma kundklubb som ett antal av Sveriges främsta butikskedjor. Bra för benchmarking och erfarenhetsutbyte på användarträffar m.m.

Kundstyrd utveckling


För att TooEasy kontinuerligt skall vara världens bästa schema- och bemanningssystem för detaljhandeln inser vi att kunderna måste vara med och bestämma hur produkten skall fungera. Detta gör vi genom att varje år stämma av med alla våra kunder vilka önskemål om funktioner och lösningar som finns. Sedan planerar vi vår utveckling utefter detta. Ny version varje år garanterar en ständig förbättring och funktioner i världsklass.

Vill du veta mera?

Kontakta oss så berättar vi mer
om TooEasy och vad systemet kan göra för dig.
Boka en genomgång med oss