4 april, 2018

Du är trygg med oss!

Den 25 maj 2018 träder GDPR, EU:s nya lag för hantering av personuppgifter, i kraft. Vi har jobbat med att förbereda och anpassa oss och vår tjänst TooEasy efter detta regelverk så att våra befintliga och blivande kunder kan känna sig helt trygga med hur vi hanterar personuppgifter.

Därför vill vi ge dig en positiv nyhet här – Du är trygg med oss!

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som kommer bli en lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. GDPR kommer att ersätta den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU.

Vad gör vi för att du som kund ska känna dig säker?

TooEasy hjälper kunderna att uppfylla GDPR i rollen som personuppgiftsbiträde. TooEasy har som personuppgiftsbiträde ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna och ser till att lagringen och tillgången till personuppgifterna sker säkert och med integritet i fokus. Några funktioner som TooEasy kommer tillhandahålla är:

– Möjlighet att ta bort vissa eller alla registerposter
– Anonymisera personuppgifter
– Registerutdrag (exportera) alla uppgifter för anställd/a (portabilitet)

Du som kund kommer att få ett tilläggsavtal som kopplas till befintligt samarbetsavtal för nyttjande av tjänsten TooEasy. I detta tilläggsavtal kommer det klarläggas vilka rättigheter och skyldigheter som åligger Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet, samt ansvarsfördelning mellan dessa.

Vår behandling av dina personuppgifter – som kund till TooEasy.

Som kund och användare av tjänsten TooEasy innebär det att vi, som personuppgiftsansvariga, behandlar vissa personuppgifter om dig. Detta är för att du uppfyller kriterierna för att betraktas som viktig person för vår verksamhet.

Behandlingen sker i enlighet med den nya Europeiska Dataskyddsförordningen.

Vi sammanställer och sparar information om nuvarande och potentiella kunder, våra samarbetspartners och andra kontakter. Syftet är att upprätthålla våra kontakter och nätverk, hålla vår kunskap och information om dessa aktuell, samt marknadsföra våra tjänster.

I vår behandling av dina personuppgifter väger vi ditt intresse av integritet i relation till det föregående. Vi strävar därför efter att alltid ha korrekt information om dig och att bara spara det som är nödvändigt.